Dana, 24.aprila 2023. u prostorijama BH Telecoma Direkcija Bihac, našoj školi je uručena plaketa o donaciji 4.000 KM za projekt pod nazivom “Nabavka IT opreme za kabinetsku nastavu”. Ovom donacijom bit će finansirana nabavka projektora čime će naši kabineti biti u potpunosti opremljeni IT opremom koja ce umnogome poboljšati nastavni proces. Zato koristimo ovu priliku da se zahvalimo kompaniji BH Telecom koja prepoznaje važnost obrazovanja mladih te pomaže modernizaciji nastavnog procesa kako u našoj tako i u školama širom BiH.