Na osnovu člana 25. i 26. Pravilnika o definiranju kriterija za proglašavanje uposlenika/ca za čijim je radom djelomično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja  uposlenika/ca iz jedne škole u drugu, pozivamo škole da obavijeste svoje  uposlenike koji su na Kantonalnoj listi tehnološkog viška da apliciraju za zasnivanje radnog odnosa u našoj školi na slijedeći način:
Upute pismeni zahtjev našoj školi da žele da zasnuju odnos u šk. 2020/23. godini i u zahtjevu dostave sljedeće podatke:
  • ime i prezime,
  • predmet na koji apliciraju,
  • broj časova na koji apliciraju,
  • iz koje škole dolaze,
  • adresa stanovanja,
  • e-mail adresa,
  • kontakt telefon.
Rok za dostavljanje zahtjeva za angažovanje u našoj školi je 27.07.2022. godine do 15:00h.
Pismeni zahtjev školi se može poslati putem pošte na adresu:
JU Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bihać
ul. dr. Irfana Ljubijankića 64
77000 Bihać
ili poslati na službeni e-mail:
U privitku Vam dostavljamo kadrovske potrebe.
Sretno